top of page

Kırmızı Kurdele İstanbul (Derneği)

bilgiye erişim hakkı ve tedaviye erişim hakkı temelinde,

başta anahtar hedef kitleler olmak üzere, 
 

toplumun tüm kesimleri için kolay anlaşılır bir dilde ve uygulanabilir, kanıt temelli Türkçe HIV bilgisi
üretmeyi
ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bir HIV bilgisi sağlayıcısı ve

bilimsel kanıt temelli aktivizm odaklı bir sivil toplum kuruluşudur.

Kırmızı Kurdele İstanbul'un tamamı gönüllülerden oluşan ve dernek çalışmaları
karşılığında maddi kazanç elde etmeyen ekibi;

kolay anlaşılır ve doğruluğu bilimsel verilerle kanıtlanmış bilginin
HIV yayılımına karşı en etkili araç olduğu inancıyla #hivbilgisi üretir,


STK yönetimi, hukuk, sağlık, eğlence, planlama, dijital medya, politika gibi  farklı disiplinlerde deneyim

kazanmışkurucularının  ve üyelerinin birikimleriyle, bilimsel HIV bilgisini toplumun tüm kesimlerinin
erişimine sunmahedefiyle ve #kanittemelliaktivizm prensibi ile çalışır,


bilginin en etkili korunma yöntemi olduğu bilinciyle, bilgiye ihtiyacı olan birey ile bilgi arasındaki
zorlaştırıcı tüm faktörleri ortadan kaldırarak, bilinçli, sağduyulu ve sağlıklı bir toplum

ve gelecek hedefine yüksek düzeyde katkı sunmayı,

ve Dünya'nın her yerinde her seviyedeki saygın kongre, konferans, platform, çalışma grubu vb. temsiliyetiyle,
Türkiye'yi uluslararası HIV çalışmaları gündeminin önemli ve saygın bir parçası seviyesine getirmeyi amaçlar.


Bu amaçlarla geliştirdiği ve uyguladığı projelerle Türkiye'nin *en çok başvurulan #hivbilgisi kaynağı olan

Kırmızı Kurdele İstanbul 2019 yılında Avrupa Parlamentosu'nca gerçekleştirilen bir etkinlikte,
model projeleriyle Türkiye'nin en etkili 11 STK'sından biri olarak seçilmiştir.

Kırmızı Kurdele İstanbul hakkında daha fazla bilgi için;

www.kirmizikurdele.org/kirmizi-kurdele-istanbul-hakkinda


 

Karşılaştımalı Alexa, SimilarWeb analizlerne göre

#hivhakkindahersey - #kanittemelliaktivizm - #hivbilgisi - #bilonemsekorun

bottom of page